EPS 033 PARKING SUPER

EPS 033 PARKING SUPER

Opis produktu

Zastosowanie:

Płyty styropianowe EPS 033 PARKING SUPER z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:

 • izolacja posadzek hal przemysłowych i magazynów,
 • izolacja parkingów i podjazdów,
 • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
 • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń),
 • izolacje w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
 • izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego,
 • izolacja tarasów silnie obciążonych,
 • izolacja stropodachów pełnych.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Specyfikacja techniczna płyt EPS 033 PARKING SUPER:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T2 ±1 mm
Długość L2 ±2 mm
Szerokość W2 ±2 mm
Prostokątność S1 ±5 mm
Płaskość P3 ±10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS220 ≥250 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)200 ≥200 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5%
Klasa reakcji na ogień E  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD   ≤0,033(W/(mK)
Nasi Dostawcy
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
Skontaktuj się z nami Kontakt
Target Poland Sp. z o.o.
ul. Warszawska 40
40-008 Katowice
tel: 512 15 45 73
tel/fax: 69 761 11 40
biuro@edachy.com.pl
NIP EU: 9542818813