EPS 040 FASADA STANDARD

EPS 040 FASADA STANDARD

Opis produktu

Zastosowanie:

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA STANDARD z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach nie wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych m.in.:

 • izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania metodą "lekko – mokrą" (Bezspoinowe Systemy Ociepleń),
 • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 • izolacja wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk,
 • izolacja nadproży i ościeży,
 • izolacja w zewnętrznych prefabrykowanych płytach warstwowych,
 • izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń).

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-WP0,5-F(tk)60-(m)1-MU30

Specyfikacja techniczna płyt EPS 040 FASADA STANDARD:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T2 ±1 mm
Długość L2 ±2 mm
Szerokość W2 ±2 mm
Prostokątność S1 ±5 mm
Płaskość P3 ±10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa
Klasa reakcji na ogień E  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD   ≤0,040(W/(mK)
Nasi Dostawcy
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
Skontaktuj się z nami Kontakt
Target Poland Sp. z o.o.
ul. Warszawska 40
40-008 Katowice
tel: 512 15 45 73
tel/fax: 69 761 11 40
biuro@edachy.com.pl
NIP EU: 9542818813