EPS 042 FASADA

EPS 042 FASADA

Opis produktu

Zastosowanie:

Płyty styropianowe EPS 042 FASADA z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach nie wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:

 • izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania metodą "lekko – mokrą" (Bezspoinowe Systemy Ociepleń),
 • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 • izolacja ścian szkieletowych z okładziną,
 • izolacja stropów od spodu,
 • izolacja podłóg między legarami,
 • izolacja szczelin dylatacyjnych.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80-WP0,5-F(tk)50-G(m)1-MU30

Specyfikacja techniczna płyt EPS 042 ŚCIANA:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T1 ±2 mm
Długość L1 ±0,6% lub ±3 mm
Szerokość W1 ±0,6% lub ±3 mm
Prostokątność S1 ±5 mm
Płaskość P2 ±15 mm
Wytrzymałość na zginanie BS75 ≥75 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa
Klasa reakcji na ogień E  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD   ≤0,042(W/(mK)
Nasi Dostawcy
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
Skontaktuj się z nami Kontakt
Target Poland Sp. z o.o.
ul. Warszawska 40
40-008 Katowice
tel: 512 15 45 73
tel/fax: 69 761 11 40
biuro@edachy.com.pl
NIP EU: 9542818813