PUSTAKI THERMOPOR® 25 AKU

PUSTAKI THERMOPOR® 25 AKU

Opis produktu

Pustaki THERMOPOR® 25 AKU przeznaczone są do wykonywania przegród murowych, zwłaszcza miedzy mieszkaniowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, na przykład w budownictwie bliźniaczym lub szeregowym.
Parametry izolacyjności akustycznej uzyskano na podstawie pomiarów przegrody wymurowanej z pustaków Thermopor 25 AKU wypełnionych zaprawą i obustronnie otynkowanej.


Wszystkie dane dotyczące badań, przegrody oraz wyników badań zawarte są w
raporcie ITB dostępnym u Kierownika Laboratorium i Projektantów.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary: 250 x 375 x 238 mm
Grubość przegrody: 25 cm
Masa: ~14 kg
Zużycie1): 10,7 szt./m2
Wytrzymałość znormalizowana: 15 MPa
Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody U: 0,78 W/mK 3)5)
Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: 0,32 m2K/W 5)
Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: 1,72 W/m2K 5)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody4) RW w kierunku grubości przegrody: 61 dB 5)
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody4) RA1 w kierunku grubości przegrody: 59 dB 5)
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody4) RA2 w kierunku grubości przegrody: 55 dB 5)
Nasi Dostawcy
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Skontaktuj się z nami Kontakt
Target Poland Sp. z o.o.
ul. Warszawska 40
40-008 Katowice
tel: 512 15 45 73
tel/fax: 69 761 11 40
biuro@edachy.com.pl
NIP EU: 9542818813